Sociale veiligheid: VOG

Bij Scouting Wapata hebben we ons te houden aan de omgangsregels en de gedragscode. Deze hebben we opgesteld naar voorbeeld van stukken uit het project ‘In Veilige Handen’ en Scouting Nederland.

Sinds een aantal jaar vraagt Scouting Wapata voor elke vrijwilliger een VOG aan, een Verklaring Omtrent gedrag. Steeds meer organisaties die met jeugd werken stellen een VOG als voorwaarde om binnen het jeugdwerk actief te mogen zijn. Scouting Nederland heeft de VOG verplicht gesteld voor alle stafleden, bestuursleden en andere kaderleden die binnen Scouting actief zijn. De vereniging vraag de VOG aan, het ministerie van Veiligheid en Justitie doet onderzoek naar iemands gedrag. Vervolgens geven zij een VOG af, ten teken dat er niets in de registers van het ministerie bekend is qua crimineel of anderszins strafbaar gedrag, wat eventueel het functioneren binnen een organisatie als Wapata in de weg zou kunnen staan.

Via verschillende organisaties en opleidingen hebben we handvatten gekregen om de sociale omgeving binnen Scouting Wapata veiliger te maken. De VOG is daar één onderdeel van. Daarnaast hebben we een gedragscode en omgangsregels afgesproken met elkaar. Ook is er een meldprotocol vastgesteld, dit handelt over (vermoedens) van seksueel overschrijdend gedrag, door leden van Scouting Wapata.

De gedragscode wordt getekend door alle vrijwilligers. De omgangsregels gelden voor alle leden van Scouting Wapata.

Klik hier voor de omgangsregels (voor alle leden).
Klik hier voor de gedragscode (voor alle vrijwilligers).
Klik hier voor het meldprotocol.